LIVING bornholm er midlertidigt lukket

Persondatapolitik

For at kunne handle på livingbornholm.dk skal du som minimum oplyse:


  1. Dit fulde navn
  2. Adresse
  3. E-mailadresse
  4. Telefon nummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.


Oplysninger videregives ikke, medmindre det er nødvendigt i forhold til at gennemføre din ordre, eller hvis der foregår en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.


Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til LIVING bornholm via e-mail: info@livingbornholm.dk